Polityka Prywatności

Początek treści

Niniejsza strona internetowa zarządzana jest przez firmę IVONA Software Sp. z o.o. („IVONA”) z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472, Polska. IVONA szanuje prawo do prywatności swoich klientów i chciałabym zapewnić, że jakiekolwiek dane osobowe, które zostały nam powierzone,będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia, że zostaną Państwo poinformowani w jaki sposób Państwa dane osobowe zostaną użyte oraz, że zostaną one w pełni zabezpieczone. Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej, produktów lub usług, wyrażacie Państwo zgodę na nasze zasady związane ze zbieraniem informacji oraz ich wykorzystwaniem, jak zostało to określone w naszej Polityce Prywatności. Inne zasady mogą zostać Państwu przedstawione podczas procesu zakupu naszych produktów i usług. Jakiekolwiek dane osobowe zebrane poprzez niniejsza stronę internetową lub w związku z korzystaniem z naszych produktów czy usług są kontrolowane przez IVONA, spółkę zależną Amazon.com, Inc. („Amazon.com”). Amazon.com jest uczestnikiem programu Safe Harbour (Bezpieczna Przystań), który został uzgodniony odpowiednio przez rząd amerykański oraz (i) Unię Europejską oraz (ii) Szwajcarię. Amazon.com przeszedł proces certyfikacji w celu zapewnienia, iż spełnia on wymogi Zasad Prywatności programu Safe Harbour uzgodnionych odpowiednio z: (i) Unią Europejską oraz (ii) Szwajcarią.. Dla uzyskania dalszych informacji na temat programu Safe Harbour oraz dla zapoznania sie z certyfikatami Amazon.com, prosze odwiedzić stronę internetową programu Safe Harbour. IVONA może zmienić tą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Uzyskanie informacji o ostatnich zmianach możliwe jest poprzez odniesienie się do sekcji „Ostatnio zmienione” zawartej w legendzie niniejszego dokumentu. Państwa dalsze korzystanie z niniejszej strony będzie uważane za akceptację zmienionej Polityki Prywatnosci. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na zmianę Polityki Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej lub z naszych produktów i usług

1. Jakie informacje gromadzimy?

możeMożemy gromadzić dane osobowe dotyczące zarówno Państwa tożsamości jak i osobistych preferencji, w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło, nazwa firmy, którą Panstwo reprezentujecie oraz NIP (numer identyfikacji podatkowej). IVONA Software Sp. z o.o. podejmie starania by gromadzić jedynie takie informacje, które są niezbędne dla określonego niżej określonych celówu, w związku z którym gromadzimy takie dane osobowe. Przykładowo, jeżeli zakupią Państwo usługę IVONA, bądź inny produkt naszej firmynasze produkty, będziemy wymagali podania Państwa danych osobowych, które są potrzebne do dostarczenia Państwa loginu, klucza dostępowego, wysyłki dostarczenia produktu, oraz w celu uzyskania zapłaty.


IIstnieje wiele możliwości gromadzenia danych osobowych:


Wiadomości od Państwa
Możecie Państwo skontaktować się z nami podając swoją nazwę, kontakt do siebie oraz inne dane osobowe zawarte w Państwa wiadomości.


Wsparcie Klienta
Możecie Państwo skontaktować się z nami w związku z pomocą techniczną dotyczącą naszych produktów lub w zakresie informacji, które chcielibyście Państwo otrzymać odnośnie naszych produktów.


Email/Bezpośrednie kampanie mailingowe
Co pewien czas możemy się z Państwem kontaktować bezpośrednio za pomocą poczty, emaila lub telefonicznie w celu poinformowania Państwa o ulepszeniach, nowych produktach, promocjach oraz ofertach specjalnych, które mogłyby Państwa zainteresować. Powstrzymujemy się jednak z przesyłaniem niezamówionej informacji do osób, które nie wyraziły na to zgody.


Newsletter
Możemy wysyłać ulotki informacyjnenewslettery zawierające artykuły i przydatne informacje do tych Klientów, którzy wyrazili na to zgodę.


Rejestracja i korzystanie ze Strony Internetowej, Usług i Produktów
Podczas procesu dokonanej rejestracji możeciezostaną Państwo zostać poproszeni o o podanie określonych informacji w celu dostarczania Państwu usług oraz informacji związanych z naszą stroną internetową, produktami oraz usługami.


Informacja zwrotna
Jest istotne dla nas, abyśmy mogli otrzymać od swoich klientów informację zwrotną dotyczącą funkcjonalności, które chcieliby otrzymać w przyszłych usługach i produktach. Mozemy, za Państwa zgodą, skontaktować się z Państwem w celu zadania pytań dotyczących naszych produktów a także informowania o ulepszeniach, aspektach technicznych, promocjach oraz nowych produktach, jakimi możecie być Państwo zainteresowani.


Informacje zagregowane
Za każdym razem, gdy odwiedzicie Państwo naszą stronę internetową, nasz serwer sieciowy automatycznie pobierze oraz połączy informacje z Państwa wizytą. Te informacje będą zawierały adres URL lub domeny stron internetowych, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, strony, do których uzyskali Państwo dostęp oraz datę i czas Państwa wizyty. Zazwyczaj te łączne informacje nie pozwolą na identyfikację zidentyfikują osobiście Państwa osoby. Jeżeli takie informacje zostaną przez nas przyporządkowane do Państwa, to takie działanie będzie wykonane zgodnie z niniejszą Polityką Pprywatności.

2. Cele do, jakich wykorzystujemy Informacje

Informacje, jakie Państwo dostarczacie do nas mogą zostać wykorzystane dla następujących celów:


Rejestracja Produktu
Informacje dostarczone przez Państwa podczas rejestracji będą używane do prowadzenia ewidencji Państwa zamówieńwpłat oraz będą wykorzystane podczas udzielania Państwu pomocy technicznej, jeżeli skontaktują się państwo z naszym serwisem pomocy klientowitechnicznej. Ponadto, za Państwa zgodą, będziemy używać przedmiotowych informacji, żeby informować Państwa o ulepszeniach, nowych produktach lub promocjach, którymi mogą Państwo być zainteresowani.


Zakup produktów
W przypadku dokonania zakupów produktów i usług od IVONA w naszym Sklepie IVONA lub bezpośrednio w naszym oddziale Obsługi Klienta, będziemy używać Państwa danych w procesie zapłaty oraz w celu świadczenia niezbędnej pomocy technicznejgo supportu do sprzedanych, dla celów korzystania ze sprzedanych produktów.


Analizy Wewnętrzne
Możemy używać informacji dostarczonych przez Państwa dla celów sporządzania wewnętrznych statystyk oraz analiz, w celu oceny i tworzenia profilu klientów, ich preferencji oraz tendencji do nabywania produktówrynkowych, które to informacje będziemy wykorzystywać dla celów marketingowych oraz w zakresie dalszej działalności i rozwoju.


Aktualizacja informacji
Informacje o naszych klientach stanowią ważną część naszej działalności biznesowej. Nie prowadzimy działalności polegającej na sprzedaży danych innym podmiotom. Przekazujemy dane tylko w sposób określony poniżej i w sposób zapewniajacy skoordynowane zarządzanie danymi osobowymi naszych klientów przez inne spółki powiązane Amazon.com.


Zewnętrzni Dostawcy Usług
Możemy korzystać z usług zewnętrznych usługodawców działających w naszym imieniu. Przykładowo: możemy korzystać z podmiotów, które zarządzają płatnościami za produkty i usługi, wysyłają wiadomości oraz newsletter’y, świadczą usługi wsparcia i pomocy związanych z naszymi produktami i usługami oraz świadczą usługi obsługi klientów.Zarówno jednak IVONA jak i zewnętrzni dostawcy usług będą przestrzegać odpowiednich regulacji, w szczególnosci związanych z ochroną danych osobowych.


Ochrona IVONA oraz Innych
Udostępniamy dane osobowe, jeśli uważamy, iż takie udostępnienie jest niezbędne dla celów zgodności z prawem, dla celów toczących się postępowań sądowych lub dla celu wykonania wyroków sądowych, egzekwowania lub stosowania Warunków korzystania z serwisu lub innych umów; lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa IVONA, Amazon.com, innych spółek powiązanych lub kontrolowanych przez Amazon.com, jakiegokolwiek naszego użytkownika lub innych podmiotów. Udostępnienie to zawiera również wymianę informacji z innymi firmami lub organizacjami dla celów ochrony przed oszustwami oraz obniżeniem ryzyka kredytowego. Jakkolwiek, takie udostępnienie nie zawiera sprzedaży, wypożyczenia, dzielenia się lub innego ujawniania danych pozwalajacych na ustalenie tożsamości poszczególnych klientów dla celów komercyjnych, stojącycyh w sprzecznosci z zobowiązaniami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.


Strony internetowe Osób Trzecich, Produkty i Usługi
Zwracamy uwagę, że niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje praktyk zwiazanych z zarządzaniem informacjamiyjnych stosowanych przez innych dostawców produktów lub usług, ogłaszających siępodmiotów umieszczajacych swoje ogłoszenia, inne strony internetowe lub jakiekolwiek inne osoby trzecie, które mogą być zaangażowane w lub powiązane z działalnością IVONA Software Sp. z o.o. Państwa dane osobowe mogą podlegac różnym zasadom ochrony pprywatności stosowanymi przez te podmioty trzecie a IVONA nie jest odpowiedzialna za realizację tych praktyk przez podmioty trzecie. Niniejsze określenie prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych w odniesieniu do tych informacji, które są połączone ze stronami internetowymi. Państwa informacje osobiste mogą podlegać różnym praktykom prywatności stosowanych przez innych dostawców i IVONA Software Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za praktyki informacyjne stosowane przez jakiegokolwiek takiego dostawcę. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji o niniejszej praktyceo praktykach dotyczących ochrony prywatnosci podmiotów trzecich oraz aby dowiedzieć sie, jaki macie Państwo wybór w zakresie nie wyrażania zgody na korzystanie z takich informacji przez te podmioty, prosimy o zapoznanie się z informacjami o polityce prywatności poszczególnych podmiotów trzecich. dokonać wyboru odnośnie nie używania niniejszych informacji przez te firmy, prosimy odwiedzić tych dostawców indywidualnie aby dowiedzieć się więcej o tym jakie polityki prywatności stosują. Informacje o zamówieniu otrzymane przez Sklep IVONA, mogące obejmować informacje o karcie kredytowej, są zaszyfrowane przy użyciu systemu Secure Sockets Layer (SSL). Zapewnia on, że Państwa informacje są bezpieczne podczas przesyłania przez Internet do naszego serwera.

3. Udostępnianie Informacji osobom trzecim.

Informacje o naszych klientach stanowią ważną część naszej działalności biznesowej. Nie prowadzimy działalności polegającej na sprzedaży danych innym podmiotom. Przekazujemy dane tylko w sposób określony poniżej i w sposób zapewniajacy skoordynowane zarządzanie danymi osobowymi naszych klientów przez inne spółki powiązane Amazon.com.


Zwracamy uwagę, że niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych stosowanych przez innych dostawców produktów lub usług, ogłaszających się, inne strony internetowe lub jakiekolwiek inne osoby trzecie, które mogą być zaangażowane w lub powiązane z działalnością IVONA Software Sp. z o.o. Niniejsze określenie prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych w odniesieniu do tych informacji, które są połączone ze stronami internetowymi. Państwa informacje osobiste mogą podlegać różnym praktykom prywatności stosowanych przez innych dostawców i IVONA Software Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za praktyki informacyjne stosowane przez jakiegokolwiek takiego dostawcę. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji o niniejszej praktyce oraz dokonać wyboru odnośnie nie używania niniejszych informacji przez te firmy, prosimy odwiedzić tych dostawców indywidualnie aby dowiedzieć się więcej o tym jakie polityki prywatności stosują. Informacje o zamówieniu otrzymane przez Sklep IVONA, mogące obejmować informacje o karcie kredytowej, są zaszyfrowane przy użyciu systemu Secure Sockets Layer (SSL). Zapewnia on, że Państwa informacje są bezpieczne podczas przesyłania przez Internet do naszego serwera.


Legalne zrzeczenie się
Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, aby zachować prywatność użytkownika, może zachodzić potrzeba ujawnienia informacji osobistych zgodnie z prawem lub jeśli jest to konieczne dla zastosowania się do jakichkolwiek bieżących postępowań sądowych, nakazu sądowego lub procesu sądowego.

4. Bezpieczeństwo

Podejmujemy racjonalnie uzasadnione z handlowego punktu widzenia wysiłki,aby zapewnić, że Państwa informacje są przechowywane i utrzymywane w bezpiecznym środowisku. Wdrożyliśmy procedury aby zapewnić, że Państwa informacje są udostępniane tylko takiemu wyznaczonemu personelowi IVONA jak to jest konieczne dla wykonania wykorzystania Państwa informacji dla określonych celów, które zostały Państwu zakomunikowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.


Szyfrowanie SSL
Zamówienia otrzymane przez sklep IVONA, włączając w to dane kart kredytowych są kodowane używając mechanizmu Secure Sockets Layer (SSL).

5. Cookies

Możemy wykorzystać “cookies” na naszej stronie internetowej. „Cookie” jest to mały plik tekstowy, który może być umieszczony i przechowywany na twardym dysku Państwa komputera lub urządzenia mobilnego, kiedy wchodzą Państwo na stronę internetową i jest używany dla celów prowadzenia zapisów. Samo „cookie” nie jest przeznaczone ani nie służy do odczytywania jakichkolwiek informacji z komputera użytkownika (innych niż treść „cookie”); jest to raczej identyfikator używany przez stronę internetową, która oryginalnie umieściła go na napędzie Państwa twardego dysku. Rzeczywista treść informacji „cookie” może zostać wyszukana przez ten sam serwer w celu zidentyfikowania komputera oraz w następstwie do dostosowywania, monitorowania lub regulowania posługiwania się stroną w oparciu o informacje przechowywane na serwerze gospodarza. Dlatego też „cookies” jedynie identyfikują komputer użytkownika do strony internetowej, co może korelować z innymi informacjami, obejmującymi informacje identyfikacji osobowej, wraz z „cookie”.


Używamy „cookies”, aby umożliwiały nam automatyzację dostępu i funkcji wprowadzania danych na naszej stronie internetowej, takich jak do korelowania informacji dotyczących zamawiania „on-line” w celach zakupów jakich mogą Państwo dokonywać na stronie internetowej (jeśli takie są), dopasowywania naszej strony internetowej do Państwa preferencji lub zainteresowań lub do dostosowywania promocji lub marketingu do wymagań odbiorcy. Ponadto, „cookies” pozwalają nam śledzić użycie naszych stron internetowych w celu określenia tych obszarów, które są użyteczne lub popularne oraz tych, które tym samym nie pozwalają nam na skuteczne poprawianie i uaktualnianie naszej strony internetowej.
Większość przeglądarek internetowych może albo Państwa ostrzec co do użycia „cookies”, albo całkowicie odmówić przyjęcia „cookies”. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni jak to zrobić lub czy macie Państwo taką opcje należy skorzystać z dokumentacji, która towarzyszyła Państwa przeglądarce internetowej. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli wybiorą Państwo nie przyjęcie „cookies”, niektóre części Państwa strony internetowej mogą nie funkcjonować właściwie lub nie zezwalać na dostęp.


Jednocześnie przypominamy, że w przypadku korzystania z naszych usług bądź strony internetowej za pomocą publicznie dostępnego komputera, np. w kawiarence internetowej, o wyczyszczeniu ciasteczek (cookies) oraz historii przeglądarki. Będziemy prosili o otrzymanie Państwa zgody na używanie przez nas „cookies” przed pierwszym skorzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, jeśli jest to wymagane przez prawo.

6. Linki

Możemy zaoferować linki z naszej strony internetowej na inne strony internetowe, które mogą być udostępniane przez naszych partnerów lub niezwiązane firmy, które w naszej opinii mogą Państwa zainteresować. Takie strony internetowe nie podlegają niniejszej Ppolityce Pprywatności i IVONA Software Sp. z o.o. nie wchodzi w szczegółyskłada żadnych zapewnień co do ich praktyk w zajmowaniu się Państwa informacjami osobowymi. Zalecamy abyście Państwo sprawdzili politykę prywatności każdej strony internetowej na samym początku Państwa wizyty na tejstronie internetowej.

7. Chat Rooms i Newsgroups

Strona internetowa IVONA może posiadać chat rooms, grupy dyskusyjne, lub inne fora, które zezwalają osobom fizycznym na interakcje „on-linew czasie rzeczywistym”. Wszelkie informacje, które Państwo przekazują „on-line” na takich forach będą upubliczniane i IVONA Software Sp. z o.o. nie może kontrolować ani nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie takich informacji przez jakiekolwiek osoby trzecie.

8. Dzieci

Niniejsza witryna internetowa jest witryną dla szerokiej publicznościprzeznaczoną dla nieograniczinego kręgu odbiorców. Niniejsza strona internetowa ani nie została zaprojektowana ani nie jest przeznaczona , która nie jest ani przeznaczona ani nie służy do zbierania informacji danych osobowych od dzieci osób poniżej 138-go roku życia. Aby zapewnić zgodność z odpowiednimi postanowieniami Ustawy o Ochronie Prywatności Dzieci „on-lineprzepisami prawa”, dzieci poniżej 13-go rokujeśli jesteś poniżej 18-tego roku życia, nie powinnieneśny umieszczać żadnych informacji osobowych na tej stronie. Prosimy aby rodzice nadzorowali aktywność swoje dzieci w Internciekiedy są „on-line”.

9. Twoje Prawa i Ścisłość Informacji

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych produktów lub usług, dostarczasz nam swoje dane osobowe dobrowolnie. Podejmujemy należyte kroki, aby zapewnić, że informacje, które otrzymujemy od Państwa są ścisłe i uaktualnione. Przestrzegamy Państwa praw wynikajacych z przepisów prawa. W szczególności, Mmacie Państwo prawo do dostępu do Waszych informacji w celu sprawdzenia informacji jakie zebraliśmy odnośnie Państwa. Macie Państwo również prawo zażądać aby Wasze informacje były zmienionemodyfikowane lub usunięte, łącznie ze wszelkimi zmianami, co do zgód udzielonych przez Państwa na które udzieliliście Państwo zgody odnośnie kontaktowania się z Państwem co do informacji, które otrzymujecie Państwo od nas. Możecie Państwo również o każdej porze poprosić aby Wasze preferencje co do rodzaju komunikatów, które otrzymujecie od nas były modyfikowane, aby przerwać ich otrzymywanie lub aby dodać je do naszej listy pocztowejPaństwa do grona adresatów naszej komunikacji. Dołożymy starań, aby w porę zająć się wszystkimi takimi prośbami dotyczącymi dostępu lub zmian. Nie będziemy w stanie sprostać prośbom dotyczącym informacji, które zostały zarchiwizowane jako część naszych operacji handlowych.

10. Zabezpieczenie i Przechowywanie Informacji

Zabezpieczymy Państwa informacje przez należyty okres, aby umożliwiał nam wykorzystanie ich do celów, o których Państwo zostaliście poinformowaniktóre zostały określone w niniejszej Polityce Prywatnosci, chyba że majace zastosowanie przepisy prawa przewidują lub nakazują dłuższy okres przechowywania tych informacji.


Możemy korzystać z usług osób trzecich (firm) w celu fizycznego zbierania i przechowywania Państwa informacji w naszym imieniu. Wszystkie takie firmy będą musiały spełniać wymagania warunków niniejszej Ppolityki Prywatności.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać warunki niniejszej polityki prywatności w celu odzwierciedlenia naszych praktyk i zapewnienia większej ochrony Państwa informacji. Wszelkie zmiany do niniejszej polityki będą w sposób wyraźny wyświetlone na tej stronie internetowej. Nie jesteście Państwo związani poprzednimi wersjami naszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany do niniejszej polityki nie będą miały retrospektywnego skutku. Będziemy zajmować się Iinformacjami, które zostały przez nas zebrane, będą przetwarzane zgodnie z założeniami naszej Ppolityki Prywatnosci obowiązującej w okresie zbierania tychże informacji.

12. Skontaktuj się z nami

Wszelkie prośby o dostęp do Państwa informacji, o modyfikacjęe Państwa iinformacji dotyczących Państwa , wycofania udzielonych przez Państwa zgód na zbieranie danych osobowych, otrzymywanie informacji od IVONA lub pytania dotyczące niniejszej Ppolityki Prywatnosci należy przesyłać do działu Supportna następujący adres email-owy sklep@ivona.com.

 
Copyright © 2019 IVONA Software. All rights reserved. Regulamin Serwisu | Polityka Prywatności