O firmie

 Informacje o IVONA Software

Działalność

IVONA Software tworzy i rozwija oprogramowanie komputerowe w zakresie syntezy mowy na najwyższym światowym poziomie. Produkty firmy wyróżniają się innowacyjnymi i niestandardowymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu są wdrażane w najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsięwzięciach.

IVONA Rapid Voice Development

Firmę założyli w 2001 roku dwaj absolwenci Politechniki Gdańskiej, Łukasz Osowski i Michał Kaszczuk. W 2011 roku pierwotna nazwa firmy (IVO Software) została zmieniona na IVONA Software.

Firma koncentruje się na tworzeniu aplikacji wykorzystujących algorytmy syntezy mowy w oparciu o elementy sztucznej inteligencji i mowy ludzkiej, jako interfejsu komunikacji z komputerem. Firma nieustannie inwestuje w prace badawczo-rozwojowe, wyznaczając nowe trendy i kierunki rozwoju na tym polu, a tworzone przez nią rozwiązania charakteryzują się dużym stopniem innowacyjności.

Firma tworzy i rozwija wielokrotnie nagradzany na świecie syntezator mowy IVONA TTS (ang. Text-to-Speech) - program zmieniający tekst na mowę. Jego możliwości technologiczne, wysoka jakość mowy porównywalna z mową ludzką, różnorodność głosów, kodeków i licencji sprawia, że korzystają z niego zarówno duże korporacje, jak i małe firmy.

Syntezator mowy IVONA ma szerokie spektrum zastosowań. Pozwala m.in. na udźwiękawianie:

  • multimediów,
  • serwisów WWW,
  • systemów IVR i rozgłoszeniowych,
  • urządzeń elektronicznych i mobilnych,
  • aplikacji i systemów informatycznych.

Towarzyszy ludziom w ich życiu zarówno w biznesie, jak i rozrywce, edukacji czy codziennej komunikacji. Umożliwia łatwiejszą pracę z komputerem, szczególnie osobom niedowidzącym i niewidomym.