Dla Ciebie

Aplikacje i głosy Text-to-Speech do użytku domowego

Początek treści

Głosy dla Android

Popraw komfort użytkowania aplikacji i urządzeń z systemem Android korzystając z głosów Text-to-Speech.

Głosy dla Windows

Korzystaj z naturalnie brzmiącej mowy w aplikacjach na Windows umożliwjających udźwiękowienie.

Głosy ułatwiające dostępność

Korzystaj z komputera nawet jeśli masz wady wzroku lub jesteś niewidomy.